Proiecte eTwinning

I. Proiectul educativ eTwinning pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al elevilor aflați în situații de risc de abandon școlar (2018-2019)

Titlul proiectului a fost “Uniți împotriva abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii/United against School Abandonment and Early School Leaving”, iar scopul proiectului a fost acela de a facilita schimbul de experiență și bune practici în vederea prevenirii, reducerii și combaterii abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii, prin intermediul unor activități extrașcolare- excursii tematice, ateliere de creație, expoziții, evenimente cultural-artistice, jocuri, concursuri, mese rotunde- organizate la nivel local, județean, național sau internațional.

Pentru elevii implicați direct în realizarea activităților, dar și pentru simpli participanți la activități, s-au avut în vedere următoarele obiective:

• creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul școlii și al educației în obținerea succesului personal și profesional;

• dezvoltarea personală, în special a inteligenței emoționale, a abilităților sociale, artistice, a competențelor lingvistice și digitale etc. ;

•   promovarea instituțiilor participante ca școli prietenoase și spații ale empatiei, echității și solidarității.

Calendarul activităților a cuprins cinci etape:

1. Formarea echipei de proiect și stabilirea responsabilităților la nivel local- aug. 2018;

2. Stabilirea calendarului activităților în fiecare școală parteneră – sept. 2018;

3. Realizarea activităților- fiecare școală a realizat cel puțin o activitate- oct. 2018- ian. 2019;

4. Popularizarea rezultatelor și a dovezilor de realizare a activităților- feb. – mar. 2019;

5. Diseminarea și exploatarea experiențelor pozitive și bunelor practici- apr.-iunie 2019.

Responsabilitățile cadrelor didactice coordonatoare au inclus: asigurarea sprijinului material, socio-educaţional şi afectiv necesar desfăşurării activităților instructiv–educative, supravegherea elevilor în timpul desfăşurării activităţilor și postarea rezultatelor obținute și a dovezilor de realizare pe pagina eTwinning https://live.etwinning.net/projects/project/174106 în vederea realizării ghidului de bune practici.

Rezultatele proiectului au fost: pagina eTwinning a proiectului și broșură eTwinning intitulată „Cele mai bune practici pentru prevenirea, reducerea și combaterea abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii prin activități extra-curriculare în anul școlar 2018-2019” (în limba engleză).

Activitățile de diseminare și exploatare a rezultatelor au avut loc în cadrul comisiilor metodice din școală, în cadrul întâlnirilor Cercului pedagogic și în mediul online.

https://englishteachingonthebuzauvalley.blogspot.com/2019/07/etwinning-project-united-against-school.html

II. Proiectul eTwinning “Surviving Customs and Traditions in the New European Context- Tradiții și obiceiuri vii în noul context european”

Proiectul eTwinning “Surviving Customs and Traditions in the New European Context- Tradiții și obiceiuri vii în noul context european”, ale cărui activități au avut loc în anul școlar 2018-2019, a avut drept scop identificarea celor mai relevante obiceiuri și tradiții locale și naționale și promovarea acestora pe plan internațional prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare.

Proiectul a oferit tuturor școlilor partenere oportunitatea de a-și păstra identitatea și valorile naționale, învățând, în același timp, despre alte culturi, stiluri de viață și valori, ceea ce a contribuit la dezvoltarea personală a participanților.

Obiectivele asumate la începutul parteneriatului eTwinning au fost: identificarea și promovarea celor mai relevante obiceiuri și tradiții europene, conștientizarea importanței valorilor naționale, încurajarea și implementarea gândirii creative și critice, a inovației, a comunicării și cooperării prin activități extracurriculare și mijloace moderne de comunicare, îmbunătățirea cunoștințelor și a experienței legate de tema proiectului.
Rezultatele tangibile ale proiectului au inclus înregistrări video ale activităților cultural-artistice, afișe, postere, felicitări, expoziții de pictură, desene, fotografii etc.

III. Proiectul eTwinning Say „No” to Violence! / Spune „Nu” violentei!

Proiectul Say „No” to Violence! / Spune „Nu” violentei! își propune să identifice și să popularizeze cele mai adecvate modalități de prevenire și combatere a violenței școlare și extrașcolare în școli din 10 țări: Azerbaidjan, Bulgaria, Lituania, Macedonia, Polonia, România, Serbia, Spania, Turcia și Ucraina.

Activitățile au început în data de 2.10.2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Non-Violenței și se vor încheia în data de 30.01.2020, când vom sărbători Ziua Internațională a Non-Violenței și Păcii în Școli.

Obiectivele proiectului eTwinning sunt:

– promovarea și cultivarea unor atitudini și comportamente non-violente în școlile participante și în comunitățile locale;

– dezvoltarea unor abilități sociale, de relaționare pozitivă și gestionare a situațiilor conflictuale sau îmbunătățirea celor existente;

– identificarea și popularizarea unor modalități adecvate de prevenire și combatere a diferitelor tipuri de violență;

– promovarea școlilor participante ca spații ale non-violenței, toleranței, empatiei, solidarității, respectului și armoniei. 

Calendarul cuprinde următoarele activități:

1. Formarea echipei de proiect la nivel (inter)național și stabilirea responsabilităților la nivel local- aug. 2019;
2. Stabilirea calendarului activităților în fiecare școală parteneră – sept. 2019;
3. Realizarea activităților -fiecare școală va realiza cel puțin o activitate- 02.10.2019 – 30.01.2020;
4. Popularizarea rezultatelor și a dovezilor de realizare a activităților- feb. – apr. 2020;
5. Diseminarea și exploatarea experiențelor pozitive și bunelor practici- iun. 2020.


Rezultatele așteptate sunt:

– pagina eTwinning a proiectului;
– o broșură eTwinning intitulată „Cum să spunem NU violenței- Cele mai bune practici pentru prevenirea, reducerea și combaterea violenței în anul școlar 2019-2020”.

IV. Proiectul internațional eTwinning „Obiceiuri sănătoase pentru un stil de viață sănătos/Healthy Habits for a Healthy Lifestyle”

Proiectul este implementat în anul școlar 2019-2020 și are drept scop informarea și educarea elevilor din școli aflate în 9 țări- Azerbaidjan, Bulgaria, Lituania, Macedonia, Polonia, România, Serbia, Turcia și Ucraina- în legătură cu beneficiile activităților fizice recreative, ale unui stil de viață sănătos și ale gândirii pozitive.

Obiectivele proiectului sunt:

– să participe la activități care permit informarea privind regulile unui stil de viață sănătos;
– să-și însușească norme de comportament și să exerseze atitudini care încurajează asertivitatea, toleranța, gândirea pozitivă, motivația și stima de sine;
– să realizeze și să promoveze un set de reguli ale unui stil de viață sănătos, ale respectului față de mediul înconjurător și ale unor relații sociale pozitive, bazate pe cooperare, spirit de echipă și fair-play;
– să înțeleagă legătura dintre sănătate și calitatea vieții;

Calendarul activităților cuprinde:

1. Formarea echipei de proiect și stabilirea responsabilităților la nivel local- aug. 2019;
2. Stabilirea calendarului activităților în fiecare școală parteneră – sept. 2019;
3. Realizarea activităților- fiecare școală va realiza cel puțin o activitate lunar și va posta dovezile de realizare- oct. 2019- ian. 2020;
4. Popularizarea rezultatelor și a dovezilor de realizare a activităților- feb. – apr. 2020;
5. Diseminarea și exploatarea experiențelor pozitive și ale bunelor practici- mai.2020.

Rezultatele proiectului vor include:


– pagina eTwinning a proiectului;
– prezentări Power-Point;
– comportamentele și atitudinile sănătoase ale participanților;
– o broșură eTwinning cu titlul „Obiceiuri sănătoase- un stil de viață sănătos”.

https://englishteachingonthebuzauvalley.blogspot.com/2019/11/promoting-etwinning-project-healthy.html

V. Proiectul internațional eTwinning „Dezvoltarea abilităților sociale prin activități în aer liber”

Proiectul eTwinning „Dezvoltarea abilităților sociale prin activități în aer liber/Developing Social Skills through Outdoor Activities” (2019/2020) își propune să identifice jocuri și activități desfășurate în aer liber care pot fi integrate nu numai în cadrul unor activități extrașcolare și extracurriculare, ci și în cadrul orelor de educație fizică sau de comunicare, pentru dezvoltarea abilităților sociale și emoționale ale elevilor.

Elevii își vor dezvolta și îmbunătăți abilitățile sociale (de cooperare, lucru în echipă, incluziune, leadership, solidaritate, toleranță, respect) prin intermediul acestor jocuri și activități în aer liber.

Calendarul proiectului

1. Formarea echipei de proiect în fiecare școală- 31 oct. 2019;

2. Fiecare profesor va propune o activitate de aer liber- care are potențialul de a dezvolta abilitățile sociale ale elevilor- și va realiza o descriere succintă a acesteia în limbile maternă și engleză- un scurt istoric, reguli, resurse materiale necesare etc.- 31 dec.2019;

3. Toate activitățile propuse vor fi „testate”. Elevii vor vota activitatea preferată, iar profesorii pe cea mai eficientă pentru obiectivele propuse- 31 mar. 2020;

4. Vor fi postate imagini de la activități, precum și feedback-ul elevilor și al profesorilor- 31mai 2020;

Rezultatele proiectului vor include:

– pagina eTwinning a proiectului;
– abilitățile sociale îmbunătățite ale participanților;
– o colecție de activități de aer liber din diferite școli/ țări;
– un album al proiectului.

VI. Proiectul eTwinning „Celebrating the European Day of Languages 2019 with European Proverbs”
Proiectul eTwinning „Celebrating the European Day of Languages 2019 with European Proverbs”, un proiect bilateral, a avut drept scop promovarea diversității și ingeniozității folclorului național, unele dintre cele mai populare proverbe și zicători tradiționale care exprimă adevăruri bazate pe înțelepciunea colectivă, bunul simț și experiența de viață a două culturi europene: cea poloneză și cea română.


Limba engleză a fost folosită nu numai pentru a intermedia procesul de comunicare, ci și pentru a identifica moștenirea culturală comună, astfel încât aceste mostre de spiritualitate națională să poată fi împărtășite lumii și generațiilor viitoare.

Obiectivele proiectului eTwinning au fost:

– utilizarea tehnologiei moderne (TIC, platforma eTwinning) și limba engleză pentru a coopera cu elevii dintr-o școală europeană și a se documenta pe un anumit subiect;

– promovarea folclorului național ca parte integrantă a patrimoniului cultural european;

– îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor lingvistice ale participanților;

– dezvoltarea abilităților de înțelegere a interculturalității

– promovarea diversității culturale.

Calendarul proiectului:
Pasul 1: fiecare profesor a selectat câteva proverbe naționale și a atribuit fiecărui elev câte un proverb pentru a căuta un echivalent în limba engleză;
Pasul 2: fiecare elev a creat un afiș al proverbului național (folosind șabloanele date de profesor) cu semnificația și originea acestuia în limba engleză (inclusiv unele ilustrații), lăsând un spațiu pentru echivalentul proverbului în țara parteneră;
Pasul 3: afișele românești au fost apoi scanate și trimise în Polonia pentru ca elevii să insereze versiunile / explicațiile poloneze; elevii polonezi au făcut același lucru pentru ca elevii români să poată completa posterul cu versiunile lor naționale;
Pasul 4: profesorii au scanat și printat posterele;
Pasul 5: În fiecare școală a avut loc o expoziție de afișe cu proverbe, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, pe 26 septembrie 2019.

Iată cele 20 de proverbe românești și versiunile acestora în limba engleză:


„Așchia nu sare departe de trunchi.” The apple doesn’t fall far from the tree.
„Nu da cioara din mână pe vrabia de pe gard.” A bird in the hand is worth two in the bush.
„Nu vinde castraveți grădinarului!” Don’t carry coals to Newcastle!
„Cine râde la urmă, râde mai bine.” He who laughs last laughs best.
„Nu există pădure fără uscături.” There is no garden without its weeds.
„Primul venit, primul servit.” First come, first served.
„Cu o floare nu se face primăvară.” One swallow does not make a summer.
„Nu lăsa pe mâine ce poți face azi.” Don’t put off till tomorrow what you can do today.
„Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea.” What goes around comes around.
„Cine se aseamănă, se adună.” Birds of a feather flock together.
„Orice lucru este bun la timpul său.” For everything there is a season and a time for everything.
„Curioșii mor repede.” Curiosity killed the cat.
„Graba strică treaba.” Great haste makes great waste.
„După faptă, și rasplată.” One good turn deserves another.
„Ce-a fost, a fost.” What is done is done./ Let bygones be bygones.
„Mai bine mai târziu decât niciodată.” Better late than never.
„Ochii care nu se văd, se uită.” Out of sight, out of mind.
„Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești.” A good deed never goes unpunished.
„Câinele care latră nu mușcă.” Barking dogs never bite.
„Tot pățitu-i priceput.” With experience comes great wisdom.
Pentru mai multe informații, puteți vizita site-ul: https://englishteachingonthebuzauvalley.blogspot.com/2019/09/celebrating-european-day-of-languages.html