Proiecte eTwinning(2021-2022)

În anul școlar 2021-2022, Liceul Teoretic   „Radu Vlădescu”  implementează, în calitate de coordonator, 4 proiecte internaționale pe platforma eTwinning, astfel :

1) Proiectul „eTwinned European Tweenagers” (2021-2022)- un parteneriat educațional bilateral cu o școală privată din Amiens, Franța – Collège Saint Jean-Baptiste de La Salle – este un schimb de experiență și bune practici între 30 de elevi de gimnaziu din România (clasa a V-a A) și 50 de elevi de gimnaziu din Franța.

Scopul proiectului eTwinning este acela de a crea oportunități de învățare pentru participanți și, deși limba engleză este folosită pentru a intermedia procesul de comunicare și colaborare, achiziția limbilor franceză și română va fi, de asemenea, încurajată pentru a promova multilingvismul și a crește diversitatea culturală și lingvistică a ambelor medii școlare.

Cei treizeci de elevi români, înscriși în clasa a V-a A la Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” din orașul Pătârlagele, județul Buzău, selectați să participe la activitățile proiectului vor avea astfel ocazia să folosească tehnologia modernă (TIC, platforma eTwinning) și limba engleză pentru a facilita învățarea colaborativă și schimbul de experiență, cunoștințe și bune practici împreună cu partenerii de aceeași vârstă (11-12 ani) de la Colegiul Saint Jean-Baptiste de La Salle din Amiens, Franța, să utilizeze resurse originale de predare, învățare și evaluare pentru a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare orală și scrisă, a-și dezvolta creativitatea, curiozitatea, spiritul de inițiativă, abilitățile de comunicare, înțelegerea interculturală și lucrul în echipă.

Până la această dată au avut loc următoarele activități: realizarea unor monologuri și videoclipuri de prezentare a participanților, o lecție online, pe platforma GoogleMeet, https://www.youtube.com/watch?v=MA4LChrchUA  schimburi de cărți poștale ilustrate https://www.youtube.com/watch?v=x4apkW-ojP4  și felicitări de Crăciun https://www.youtube.com/watch?v=jiy4gAujH8g  , schimbul de resurse interactive https://learningapps.org/view22678073   etc.

Cu ajutorul activităților proiectului, sperăm să construim o echipă puternică de pre-adolescenți europeni entuziaști, implicați și motivați, care va acționa ca o resursă de prietenie, solidaritate, unitate, toleranță, respect, înțelegere și acceptare a diversității.

De asemenea, pe platforma eTwinning există un portofoliu cu rezultate și dovezi de realizare a activităților (fotografii, videoclipuri, fișiere etc.) relevante pentru parteneriatul bilateral franco-român, în vederea diseminării acestora, însă proiectul a fost popularizat și pe blogul profesorilor de limba engleză de pe Valea Buzăului https://englishteachingonthebuzauvalley.blogspot.com/2021/11/a-thank-you-video-to-express-our.htmlhttps://englishteachingonthebuzauvalley.blogspot.com/2021/11/etwinned-european-tweenagers-first.html,  https://englishteachingonthebuzauvalley.blogspot.com/2021/11/christmas-cards-traditional-exchange.html ,   și, la nivel național, pe platforma iTeach.ro https://iteach.ro/pg/blog/claudia.frinculeasa/read/108599/proiectul-bilateral-etwinned-european-tweenagers–2021-2022- , https://iteach.ro/pg/blog/claudia.frinculeasa/read/110014/christmas-wishes-from-romania  .

2. Proiectul bilateral „Împreună pentru profilul absolventului/ Together for the Graduate Profile” (2021-2022) este un proiect transdisciplinar, al cărui scop este acela de a identifica și integra nu numai cunoștințe, atitudini și valori, ci și tehnici inovatoare de predare, învățare și evaluare reciprocă din diferite domenii (peer teaching, peer learning, peer assessment), și cele mai bune exemple de bună practică pentru a dezvolta competențele-cheie de învățare durabilă și a asigura/facilita progresul școlar și succesul academic al elevilor de gimnaziu (clasele V-VIII în România și V-IX în Republica Moldova), în special în rândul unor categorii vulnerabile.

Cu ajutorul acestui proiect, ne propunem să creștem gradul de conștientizare cu privire la rolul școlii și al educației, inclusiv al proiectelor și parteneriatelor eTwinning, în obținerea progresului școlar în perspectiva succesului personal și profesional, să creăm și să valorificăm oportunități reale de a iniția, desfășura și participa la activități menite să angajeze activ, creativ și colaborativ participanții în propria lor învățare și dezvoltare personală, având, de asemenea șansa de a (auto)evalua competențe-cheie, atitudini și valori, să dezvoltăm profilul fiecărui viitor absolvent de gimnaziu, mai exact comunicarea în limbile română și engleză, competențele matematice, științifice și tehnologice, competențele digitale, a învăța să înveți, competențele sociale și civice, spiritul de inițiativă și antreprenoriat etc. și să promovăm platforma eTwinning și instituțiile participante ca medii prietenoase și spații ale incluziunii, empatiei, echității și solidarității.

Până în acest moment, au fost realizate următoarele activități: identificarea nevoilor educaționale ale elevilor din clasa a VIII-a participanți la proiect https://iteach.ro/pg/blog/claudia.frinculeasa/read/107354/identificarea-nevoilor-educationale-ale-participantilor-la-activitatile-proiectului-etwinning-impreuna-pentru-profilul-absolventului-together-for-the-graduate-profile–2021-2022-   și colectarea propunerilor de activități din partea elevilor, organizarea unel lecții online, împreună cu elevii de la Școala Gimnazială Puchenii Mari (Prahova) https://englishteachingonthebuzauvalley.blogspot.com/2021/10/dreams-will-give-us-wings-online-lesson.html , organizarea lecției transdisciplinare Lecția de toleranță https://englishteachingonthebuzauvalley.blogspot.com/2021/11/a-lesson-on-tolerance-transdisciplinary.html , simultan, cu elevii claselor a VIII-a A și B de la Liceul Teoretic Radu Vlădescu, realizarea unor activități specifice pentru dezvoltarea  sensibilizării și exprimării culturale, cu ocazia Zilei Naționale a României.

Proiectul a fost popularizat atât la nivel zonal/județean, cât și național: https://iteach.ro/pg/blog/claudia.frinculeasa/read/106638/proiectul-etwinning-impreuna-pentru-profilul-absolventului-together-for-the-graduate-profile–2021-2022- .

3) Proiectul internațional  „Today’s Seeds, Tomorrow’s Trees”  (2021-2022), inițiat de două licee teoretice din județul Buzău – Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” (Nehoiu), și Liceul Teoretic “Radu Vlădescu” (Pătărlagele)- are o echipă formată din cadre didactice și elevi din Georgia, Grecia, Italia, Iordania, România, Serbia și Turcia.

Proiectul își propune nu numai o schimbare de atitudine în comunitățile școlare și locale din țările partenere, ci, mai ales, implicarea activă a participanților în activități concrete de igienizare, amenajare și plantare, care să contribuie la crearea și menținerea unui mediu mai curat, mai sănătos.

Activitățile proiectului, planificate pe baza nevoilor și așteptărilor participanților, care au fost identificate în luna octombrie 2021, vor dezvolta angajamentul civic, gândirea ecologică, critică și creativă, spiritul de inițiativă, lucrul în echipă și vor favoriza adoptarea unor stiluri de viață mai responsabile, inspirate de triada „a reduce, a refolosi, a recicla” și de nevoia de sustenabilitate.

Până acum, a fost organizată o întîlnire online, iar participanții au avut oportunitatea de a interacționa și cu ajutorul aplicației padlet: https://englishteachingonthebuzauvalley.blogspot.com/2021/10/the-etwinning-project-todays-seeds.html . De asemenea, au fost deja realizate activități de învățare cu ajutorul unor resurse interactive originale, create special pentru integrarea curriculară a proiectului în cadrul orelor de limba engleză și a răspunde nevoilor și așteptărilor participanților: https://learningapps.org/view21740799 , https://learningapps.org/view21755952 , https://learningapps.org/view21803610 ,https://www.ucl.ac.uk/learningdesigner/viewer.php?uri=/personal/emiliaf/designs/fid/dde7f4c8b61dc55e73b92fdf84f71938941ff7d17fa02c24be9a92c3bfcf5e0b,https://learningapps.org/view21822862 , https://learningapps.org/view22075849 , https://learningapps.org/view22076070  etc., acestea contribuind la dezvoltarea unor competențe-cheie de învățare durabilă precum comunicarea într-o limbă străină, competența digitală, competența științifică, a învăța să înveți, sensibilizarea și exprimarea culturală etc.

De asemenea, au fost realizate următoarele activități: organizarea unui târg virtual al obiceiurilor sustenabile, împreună cu elevii clasei a XI-a A, https://englishteachingonthebuzauvalley.blogspot.com/2021/11/sustainable-habits-fair-for-global.html , dedicat Săptămânii Educației Globale 2021, crearea și publicarea unei cărți virtuale https://englishteachingonthebuzauvalley.blogspot.com/2021/11/re-writing-story-of-giving-tree-by-shel.html, https://read.bookcreator.com/4AIUI2Vs2TgE0hgAS6XPfFzm3u02/lnc3ejrASjeH1n4AI7avHQ, împreună cu elevii clasei a IX-a A, dedicată Zilei Recunoștinței 2021, organizarea unei campanii de curățenie, împreună cu elevii clasei a XI-a Uman, cu ocazia Zilei Mondiale a Solului 2021 https://www.youtube.com/watch?v=ruB8WJhqZ6I. Au fost create și resurse interactive originale, cu ocazia Săptămânii Educației Globale 2021 https://learningapps.org/view22076791, https://learningapps.org/display?v=pqbru5xdt21 , https://learningapps.org/display?v=pxg1h01ra21 etc.

Proiectul a fost popularizat pe platforma națională iTeach.ro https://iteach.ro/pg/blog/claudia.frinculeasa/read/108805/proiectul-international-etwinning-todays-seeds-tomorrows-trees–2021-2022- .

Proiectul internațional eTwinning „Today’s Seeds, Tomorrow’s Trees” are potențialul de a genera schimbările pozitive pe care toți ni le dorim, oferind nu numai participanților direcți la activități, cât și participanților indirecți, șansa de a înțelege impactul acțiunilor proprii asupra mediului, nevoia de a acționa imediat pentru a ocroti și a salva flora și fauna planetei, contribuind, astfel, la asigurarea unui mediu de viață mai bun pentru generațiile prezente și viitoare.

4. Proiectul internațional „Renewing European Values for Social Inclusion and Democratic Citizenship under the Auspices of eTwinning and Erasmus+ Programmes” (2020-2022) este un parteneriatul european care a reușit crearea unei echipe de elevi și profesori dedicați din școli din Germania, Italia, Polonia, România, Serbia și Turcia.

Proiectul are drept scop cultivarea respectului pentru demnitatea umană și drepturile omului, pentru libertate, democrație, egalitate și statul de drept, fiecare activitate facilitând perpetuarea unor atitudini pozitive, a unor comportamente civice și sociale corecte și reflecția asupra propriilor drepturi și responsabilități în noul context european.

Participanții acționează împreună pentru a identifica, promova și consolida cele mai bune exemple de patrimoniu cultural european, valorile și principiile care definesc continentul nostru pentru a le împărtăși și altora, interesați, de asemenea, să contribuie la construcția viitoare a Europei.

Grupurile țintă implicate în proiect au fost comunitățile școlare, dar și cele locale, din fiecare țară participantă. Reprezentanții tinerei generații, în special elevii cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani, au avut oportunitatea de a descoperi istoria Uniunii Europene, de a-și manifesta respectul și prețuirea binemeritate față de trecutul și prezentul acesteia, conștientizând  noblețea îndatoririlor civice și responsabilitatea față de patrimoniul cultural al Europei, față de sistemul de valori promovat de țările membre.

Principalele activități ale proiectului au vizat promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, a realizărilor, inițiativelor și politicilor sale, dezvoltarea unor atitudini specifice cetățeniei democratice, stimularea gândirii critice și creative și a abilităților de cooperare ale participanților,  iar câteva dintre rezultatele proiectului obținute în anul școlar curent sunt vizibile și pentru cei care nu sunt membrii ai comunității eTwinning:

Coordonator proiecte eTwinning,

           Prof. Frînculeasă Emilia