Contact – Relatii publice – Program secretariat

Telefon: 0238 500 244
e-mail: liceulpatarlagele@yahoo.com 
    
  

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

părinții si persoane din afara școlii

11.00-12.00

PROGRAM ELIBERARE ADEVERINTE ELEVI

10.10-10.20

12.10-13.00

   Elevul se prezintă cu actul de identitate și precizează unitatea sau locul unde depune adeverința

 

PROCEDURI DE LUCRU:

 • Se va respecta programul cu publicul;
 • Documentele se eliberează pe baza unei cereri adresate conducerii unității de învățământ;
 • În funcție de solicitare termenul de soluționare este următorul:
 •   eliberare adeverință elev -1 zi;
 •   eliberare foi matricole  -2 zile;
 •   eliberare adeverință absolvire – 2 zile;
 •   eliberare adeverință ce atestă vechimea în muncă sau alte documente ce necesită căutarea în arhiva unității școlare -30 zile.