Anunturi

Contestatii Bacalaureat 2024 ok

Cerere contestatie BAC iunie-iulie 2024

Contestatii EVALUARE NATIONALA 2024

Procedura operațională pentru constituirea formațiunilor de elevi în Clasa

Procedura operațională pentru constituirea formațiunilor de elevi în Clasa Pregătitoare

Lista funcțiilor din instituție la data de 31.03.2024

Lista funcțiilor din instituție la data de 30.09.2023

Metodologia cadru privind acordarea burselor scolare în anul școlar 2023-2024

Procedură selecție Acreditare Erasmus+ 2023-2024

Programarea pentru încheierea situației școlare pentru elevii cu situația școlară neîncheiată precum și a celor aflati în situație de corigență

Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” vinde componente sobe de teracotă

Lista funcțiilor din instituție la data de 31.03.2023

HOTĂRÂRE pentru complementarea H.G. nr. 557/2016 privind managemenrului tipului de risc 
Link catre platforma națională de pregătire pentru situații de urgență https://fiipregatit.ro/

 a primit acreditarea Erasmus+, în urma selecției de propuneri de acreditare depuse pentru Domeniul „Educație școlară”

LISTA ELEVILOR ELIGIBILI PENTRU PROGRAMUL „BANI DE LICEU”

Lista funcțiilor din institutie la data de 30.09.2022

Model contestatie Evaluare Nationala

Comunicat Evaluarea Nationala 2022

LISTA FUNCȚIILOR DIN INSTITUȚIE LA DATA DE 31.03.2022

Solicitare ofertă privind execuția de lucrări

ANUNȚ! Începând cu data de 15.11.2021 orele se vor deșfășura în format fizic.

SITUATIA PERSONALULUI VACCINAT IN DATA DE 5.XI.2021

LISTA FUNCTIILOR DIN INSTITUTIE LA DATA DE 30.09.2021

ÎSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR .Toate cererile depuse pentru înscrierea la Clasa Pregătitoare au fost aprobate.

EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA a VI-a Test 1/ Test 2 , Caietul cadrului didactic

Situația numărului cererilor de bursă școlare, în semestrul al II-lea anul școlar 2020-2021, în urma verificării dosarelor candidaților

Model bon valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare

Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achizționării de calculatoare(Anexa I la normele metodologice)

Norme metodologice privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achiziționării de calculatoare

LISTA FUNCȚIILOR DIN INSTITUȚIE LA DATA DE 31.03.2021

CERERE TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2021

Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022

Anexa nr. 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul.._

Calendar inscriere Clasa Pregatitoare 2021

OME 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de inbscriere a c.._.docx

Înscriere clasa pregătitoare

Hotărârea C.A al LICEULUI TEORETIC „RADU VLĂDESCU” privind aplicarea scenariului galben incepând cu 08.03.2021

Starea invățământului buzoian sem. I an școlar 2020-2021Catedre/ore razlete vacante titularizare 2021 an scolar 2021-2022

Măsurile de organizare a activităţii în cadrul Liceului Teoretic „Radu Vlădescu” în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în perioada 08.02.2021-18.06.2021

Platforma națională de vaccinare 

LISTA FUNCTIILOR DIN INSTITUTIE LA DATA DE 30.09.2020

Rezultate selectie Erasmus +

Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” organizează concurs ocupare a funcțiilor contractuale de execuție vacante

Inceperea cursurilor anului scolar 2020-2021 se realizeaza pe scenariul verde. In 14.09.2020 prezenta elevii vin la scoala conform urmatorului program:

Ordin comun MEC și MS pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnăvirilor cu SARS CoV 2

Ordinul nr. 4244 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021

LISTA FUNCȚIILOR DIN UNITATE LA DATA DE 31.03.2020

Măsuri transmise de Ministerul Educației și Cercetării referitoare la riscul infectării cu diverse virusuri

Cerere de încriere în clasa pregătitoare 2020- etapa I

În atenția celor care solicită inscrierea elevilor în învățământul primar

Ziua portilor deschise 2020

Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021

Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021

Precizari referitoare la evaluarea psihosomatica a copiilor

EVALUARE PSIHOSOMATICĂ PROGRAM

SĂRBĂTORIM ÎMPLINIREA A 100 DE ANI DE EXISTENȚĂ

LISTA FUNCȚIILOR DIN INSTITUȚIE LA DATA DE 30.09.2019

LISTA FUNCTIILOR DIN INSTITUTIE LA DATA DE 31.03.2019

Precizari înscriere în clasa pregătitoare

Program evaluare psihosomatica pentru inscrierea in invatamantul primar

Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020

Metodologia inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de îngrijitor M,I

Rezultatul probei interviului la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor

Rezultatul probei practice la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ingrijitor

Anunt concurs pentru ocuparea funcției de ingrijitor I,1 normă

Lista funcțiilor din instituție la data de 30.09.2018

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anunt Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau

Locuri ramase libere dupa prima etapa de repartizare la clasa pregatitoare

Lista funcțiilor din instituție la data de 30.03.2018

ANUNT

Liceul Teoretic ,,Radu Vladescu” din Patarlagele organizează concurs pentru ocuparea  pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacanta, de INFORMATICIAN II M, compartiment secretariat (1 norma).

Dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului de informatician se vor depune la secretariatul Liceului Teoretic ,,Radu Vladescu” în perioada 10 – 21.07.2017, între orele 10-14.

Concursul va consta din SELECŢIA DOSARELOR, PROBĂ SCRISĂprobă practică şi un interviu, astfel:

 • Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: 24.07.2017
 • Proba scrisă: 07.2017, ora 10,00
 • Proba practică: 03.08.2017, ora 11,00
 • Interviul: 08.2017, ora 11,00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Informaţii suplimentare la secretariatul Liceului Teoretic ,,Radu Vladescu”,  sau la tel. 0238-500244.

DOCUMENTE SOLICITATE

conform art. 6 din regulamentul cadru la HG 286/2011

 • Cerere de inscriere adresata conducatorului unitatii ;
 • Copia si originalul actului de identitate ;
 • Copiile si originalele documentelor care atesta nivelul studiilor si al altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 • Copia si originalul carnetului de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/ sau specialitatea studiilor;
 • Cazier juridic sau declaratia pe propria raspundere ca nu are antecedente penale;
 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corezpunzatoare eliberata de catre medicul de familie;
 • Curriculum

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medical de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia in care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

 

 • Absolvirea unei unitati de invatmant preuniversitar de profil;
 • Vechime in domeniul postului 4 ani;
 • Cunostinte avansate privind PC- utilizare, depanare, intretinere, administrare retele de calculatoare, baze de date;
 • Responsabilitate, putere de concentrare si eficienta in munca, comunicativitate si optimism;
 • Disponibilitate de lucru la program prelungit.

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

Nr.crt. Etapa de concurs Data desfasurarii
                                                                             

1

Selectia dosarelor 24.07.2017
Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor 24.07.2017; ora   16,00
Depunere contestatii 25.08.2017; intre orele   10,00-14,00
Afişarea rezultatelor la contestatii 26.08.2017; ora   16,00
                                                                             

2

Proba  scrisa 31.07.2017; ora   10,00
Afişarea rezultatelor la proba  scrisa 31.07.2017; ora   16,00
Depunere contestatii 01.08.2017; intre orele   10,00-14,00
Afişarea rezultatelor la contestatii 02.08.2017; ora   16,00
                                                                             

3

Proba practica 03.08.2017; ora   11,00
Afisarea rezultatelor la proba practica 03.08.2017; ora   16,00
Depunere contestatii 04.08.2017; intre orele   10,00-14,00
Afişarea rezultatelor la contestatii 07.08.2017; ora   16,00
                                                                             

4

Interviu 08.08.2017; ora   11,00
Afişarea rezultatelor interviu 08.08.2017; ora   16,00
5 Rezultate finale 10.08.2017; ora   12,00

 

TEMATICA

 • Calculatoare – arhitectura, componente, caracteristici periferice, diagnosticare, defecte; Instalari, configurari statii de lucru, imprimante, aplicatii.
 • Sisteme de operare.
 • Retele de comunicatii; Administrarea retelelor; Securitatea retelelor.
 • Baze de date.
 • Pagini web.
 • Microsoft Office.
 • Intocmirea si gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR

BIBLIOGRAFIE

 • Retele de comunicatii intre calculatoare – Ion Banica;
 • Retele de calculatoare-depanare si modernizare – Terry Ogletree;
 • Retele de calculatoare- proiectare si administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Serban – Ed. Teora;
 • Office 2007, 2013, 2016;
 • Windows XP Professional – Robert Cowart, Brian Knittel – Ed. Teora;
 • Metodologiile programelor si platformelor educationale EduSal, ReviSal, SIIIR, Evaluare Nationala, Admitere liceu, Bacalaureat
 • Legea Educatiei Nationale nr.1/2011
 • O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr: 3844/2016