AG 318 Sport Summer University-SUS

             Proiectul AG 318 Sport Summer University-SUS, organizat de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Anunt inscriere proiect Sport Summer University – SUS

Metodologie selecție grup țintă

Opisul dosarului pentru înscrierea la școala de vară Sport Summer University – SUS

              Documentele necesare înscrierii (click pe link-urile aferente):

1. Formular de înscriere (formular tipizat – Anexa 1);

2. Copie carte de identitate a elevului;

3. Copie carte de identitate a părintelui/tutore/aparținător legal/curator;

4. Declarație de acord scris a părintelui/tutorelui legal instituit pentru participarea elevului la școala de vară (formular tipizat – Anexa 2);

5. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale a elevului (formular tipizat – Anexa 3;

6. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale a părintelui/tutore/aparținător legal/curator (formular tipizat – Anexa 5);

7. Adeverință elev semnată de directorului liceului în care să fie precizată media anului anterior absolvit (2020-2021);

8. Declarație pe propria răspundere semnată de părinte/tutore/aparținător legal/curator privind apartenența la grupul țintă a elevului (formular tipit – Anexa 5);

Declaratie pe proprie raspundere parinte plecat în străinătate(dacă este cazul);

9. Declaraţie pe proprie răspundere venituri mici;

10. Drepturile si obligațiile elevului (formular tipizat – Anexa 6).