Prezentarea liceului

Liceul Teoretic „Radu Vlădescu”  dispune de un spațiu de școlarizare de 25 de săli de clasă, 5 laboratoare ( 2 de informatică,câte unul de fizică, chimie și biologie), o bibliotecă cu peste 17500 volume, o sală de festivități, un cabinet de Consiliere Psihopedagogică, situate in cele trei corpuri ale sale . De asemenea, dipune de o  sală și două terenuri de sport. Terenul de sport împreună cu spaţiul aferent din jurul şcolii însumează aproximativ 18 000 mp.

 

 

Corpul CII

 

 

 

 

Corpul CIII

 

 

 

Sala de sport